Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online
:
:
:
: 15 + 7 =

Ciekawa okolica

Ciekawa okolica

Zamek gotycki (KOŁO) - sięgający swymi początkami XIII wieku. warowny zamek, według Jana Długosza wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego jeszcze przed rokiem 1362 (kiedy osada Koło uzyskała prawa miejskie). Zamek zabezpieczał drogę prowadzącą z Wielkopolski w kierunku Łęczycy przez dolinę Warty. Budowla znajduje się na sztucznym wzniesieniu w zakoluWarty. W czasach jej wznoszenia, rzeka posiadała w tym rejonie liczne odnogi, które często wylewały, skutecznie wzmacniając jego walory obronne.

 

  

Ciekawa okolicaFarny kościół gotycki (KOŁO) - sięgający swymi początkami XIII wieku. Zachowany do naszych czasów pochodzi z początków XV wieku. Kościół wyróżnia się polichromii oraz cennymi dziełami sztuki. Wewnątrz na szczególną uwag zasługują: oryginalna gotycka ambona, późnorenesansowe sakramentarium z piaskowca oraz gotycka pyta nagrobna Jana z Garbowa, syna Zawiszy Czarnego.

 

 

  

Ciekawa okolicaKlasztor bernardynów (KOŁO) - wybudowany w drugiej połowie XV wieku. Późnobarokowy kościół powstał w latach 1773-1782. Bogate rokokowe wyposażenie wnętrza, m.in.: siedem ołtarzy architektonicznych, cztery konfesjonały, ambona, stalle zakonne, późnorenesansowy nagrobek Stanisława Ruszkowskiego, ostatniego rządcy zamku kolskiego, z leżącą postacią rycerza w zbroi, epitafium Bartłomieja Wilczyńskiego z popiersiem zmarłego. Kościołem i klasztorem opiekują się ojcowie bernardyni.

 

 

Ciekawa okolicaRatusz miejski (KOŁO) - wzniesiony został w I połowie XVI wieku, pierwotnie gotycki. Budynek był restaurowany w 1782 roku i gruntownie przebudowany w latach 1835-1837, autorem projektu przebudowy był architekt polski włoskiego pochodzenia  Henryk Marconi. Ratusz jest jednopiętrowym gmachem klasycystycznym, z czterokolumnowym portykiem w fasadzie wschodniej. Jedyną widoczną pozostałością architektury gotyckiej jest ceglana wieża o podstawie kwadratu, przechodząca w górnych kondygnacjach w ośmiobok.

 

 

Ciekawa okolicaSanktuarium Licheńskie (Licheń) - z Bazyliką Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski – obecnie największym kościółem w Polsce. Ważny katolicki ośrodek religijny w kraju. Budowlę wzniesiono dla upamiętnienia objawień z lat 1813 i 1850-1852, których świadkami byli Tomasz Kłossowski i Mikołaj Sikatka.

 

 

 

Ciekawa okolicaSłup Koniński (KONIN) -najstarszy znak drogowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Mieści się przy kościele w. Bartłomieja na konińskiej starówce. Inskrypcja na nim głosi, ze został ufundowany przez komesa Piotra Włostowica w 1151 r. Pierwotnie (do 1828 r.) umiejscowiony by w okolicach końskiego zamku na obecnym Pl. Zamkowym, dawniej zwanym Rynkiem Garncarskim, a przez ludno żydowską Tepper Mark. Wskazywałpołowę drogi z Kalisza do Kruszwicy. Kilka lat temu odnowiony.

 

Ciekawa okolica

Kościół w. Bartłomieja (KONIN) - gotycki, o układzie bazylikowym, trójnawowy. Pochodzi z XIV w. Od południowej strony kaplice gotycka i renesansowa koninianina Jana Zemełki, w której znajdują się bogato intarsjowane stalle z ornamentami roślinnymi, ptakami i jednorożcami oraz gotycka rzeźba Matki Boskiej z XVI wieku. W kruchcie bocznej z 1866 r. znajduje si gotycka kropielnica. Sklepienia: siatkowe w prezbiterium i gwiaździste w nawach. Drzwi frontowe posiadaj brązowe maszkarony z XV wieku, w kształcie lwich głów.

 

 

Ciekawa okolicaZamek gotycki (KONIN-GOSŁAWICE) - wybudowany w latach 1420-1426 przez biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza herbu Godzięba, gotycki. Rezydencję typu dwór obronny zbudowano bez wieży. Pierwotnie zachowały się mury do wysokości I piętra oraz mur zewnętrzny. Po odrestaurowaniu w 1978-1986 siedziba Muzeum Okręgowego.

 

 

 

Ciekawa okolicaKopalnia soli (KŁODAWA)- wysad solny największy na Niżu Polskim. Rozciąga si na długości ok. 26 km i szerokoci 2 km, a przykryty jest zaledwie 100 m warstw nakładu. Ciekawostką przyrodniczą jest występująca tu sól różowa, która swoją barwę zawdzięcza domieszkom soli żelaza. Występuje w przyrodzie niezwykle rzadko  kłodawskie stanowisko jest jedynym w Europie, a najbliższe znajduje się w Pakistanie.

 

 

 

Ciekawa okolicaMuzeum Obozu Zagłady (CHEŁMNO/koło Koła) - Nieopodal Chełmna nad Nerem na terenie byłego obozu zagłady znajduje się muzeum upamiętniające pomordowanych tu ludzi. Muzeum obejmuje teren byłego obozu oraz ruiny pałacu i teren bada archeologicznych w Chełmnie. W pawilonie znajduje si ekspozycja ilustrujca dzieje obozu. Znajduje si tu równie lapidarium nagrobków z cmentarzy żydowskich ziemi konińskiej.

 

 

Ciekawa okolicaKlasztor kamedułów (BIENISZEW) - Zabytkowy klasztor Kamedułów w Bieniszewie to jeden z dwóch takich w Polsce. Prowadzi do niego polna droga, otoczony jest murem, poza który wstęp mają tylko mężczyźni (z wyjątkiem niedzielnej Mszy Świętej o 10.30, w której uczestniczyć mogą również kobiety). Kościół jest dostępny dla wszystkich w niedzielę Zesłania Ducha Świętego oraz 2 lipca i 8 września. W roku 1662 miała się tu objawić Matka Boska, znajdują się tam także relikwie św. Pięciu Braci Męczenników.

Joomla Template - by Joomlage.com